ohc
19 مهر 1401 - 16:40

ارزش بهینه سازی بسیار بیشتر از تولید انرژی است

یک مقام مسئول گفت: از نگاه بهینه سازی یک واحد سرمایه گذاری معادل ۶ تا ۷ واحد در بخش تولید است. به گزارش خبرنگار مهر حسینعلی محمدحسینی در میزگرد چالش‌های مدیریت تأمین گاز در ماه‌های سرد سال با بیان اینکه کشورهایی که به منابع خدادادی انرژی دسترسی ندارند، استراتژی متعددی را در بهینه سازی دنبال کرده‌اند، اظهار داشت: آژانس بین المللی انرژی مدون‌ترین گزارش را در حوزه مقایسه بین کشورهای مختلف ارائه داده و مهم‌ترین آن شاخص شدت است. المللیوی اضافه کرد: میزان انرژی که برای خلق یک واحد ثروت مصرف می‌شود، طی یک روند ۲۰ ساله بررسی شده است، همچنین طبق بررسی‌ها از کشورهای مختلف عمدتاً روند مصرف نزولی بوده، یعنی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ کاملاً نزولی بوده اما در کشور ما بواسطه اینکه همه دستگاه‌ها به سمت افزایش عرضه بوده اند، تولید افزایش داشته و متأسفانه روند کنترل مصرف نه تنها ثابت نبوده بلکه افزایشی بوده است. اندمدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز افزود: ایران و عربستان روند صعودی مصرف را طی کرده اند، شرکت گاز برنامه مفصلی در راستای بهینه سازی دارد. ریزیاندوی ادامه داد: از نگاه بهینه سازی یک واحد سرمایه گذاری معادل ۶ تا ۷ واحد در بخش تولید است، به عبارت دیگر رقم سرمایه مورد نیاز برای بخش تولید ۷ تا ۱۰ برابر بخش بهینه سازی است. که متناسب با یک تا ۱۰ دلار در میادین است.اکنون بزرگترین چالش ما که ناترازی گاز بین عرضه و تقاضا است که امیدواریم برابر شود. است.اکنونناترازی
منبع: مهر
شناسه خبر: 780256